Wist je dat...palliatief verlof niet gebonden is aan familiebanden?

Wist je dat...palliatief verlof niet gebonden is aan familiebanden?

 
 
 
Wist je dat...de Kids-ID aan het kind toebehoort en niet aan de ouders?

Wist je dat...de Kids-ID aan het kind toebehoort en niet aan de ouders?

 
 
 
Wist je dat… langdurig zieken opnieuw aan de slag kunnen via een systeem van deeltijds werken?

Wist je dat… langdurig zieken opnieuw aan de slag kunnen via een systeem van deeltijds werken?

 
 
 

Gezondheidskloof tussen arm en rijk verkleinen

 
Om de gezondheidskloof tussen arm en rijk te verkleinen, is het belangrijk dat er betaalbare medische zorg is voor iedereen. Sommige mensen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg. Ik pleit voor een automatische toekenning van die rechten. De jongste jaren zijn er inspanningen geleverd om waar mogelijk de verhoogde tegemoetkoming automatisch toe te kennen. Voor mensen waarbij dat niet automatisch kan, is in 2014 het systeem ingevoerd waar na een analyse van fiscale gegevens wordt nagegaan of iemand recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. Ik heb minister van Sociale Zaken Maggie De Block gevraagd of die aanpak resultaat oplevert en of er nog verbeteringen mogelijk zijn. Lees meer
 
 

Ook wie werkt na 65 jaar recht geven op ziekte-uitkering

 
Deze regering levert veel inspanningen om meer mensen aan de slag te krijgen, omdat met meer werkenden de sociale zekerheid kan rekenen op meer inkomsten. Er zijn almaar meer 65-plussers die ook na het bereiken van de pensioenleeftijd willen blijven werken. Ik pleit ervoor dat die mensen, indien ze langer dan een maand arbeidsongeschikt zijn, een ziekte-uitkering zouden kunnen krijgen. Nu moeten ze in dat geval hun pensioen opnemen. Ik stelde hierover een vraag aan de minister van Sociale Zaken. Lees meer
 
 
 

Pagina's

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.