Audit Fedasil en DVZ volop bezig

7 juni 2017

Audit Fedasil en DVZ volop bezig

 

In het regeerakkoord werd opgenomen dat in navolging van de audit bij de asielinstanties, ook de werking van de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil zal worden doorgelicht. 

In de commissie vroeg ik aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie naar de stand van zaken van deze audits. Het Rekenhof is sinds eind vorig jaar bezig met een thematische audit van Fedasil. Zij hebben hiervoor een aantal federale centra bezocht en heel wat gesprekken georganiseerd. Het eindrapport wordt in het najaar verwacht. Voor wat betreft DVZ worden verschillende onderdelen van de Dienst geaudit door de federale interne auditdienst. De capaciteit is echter onvoldoende om DVZ volledig door te lichten. 

Het is belangrijk dat er een antwoord gegeven wordt op de vragen omtrent transparantie, vragen naar de manier waarop bepaalde beslissingen tot stand komen. Als dergelijke zaken vervat zitten in de audit naar de kwaliteitsprocedure, dan hoop ik dat er eventueel aanbevelingen uit komen die de DVZ zal moeten volgen, opdat in de toekomst bepaalde kritiek vermeden kan worden

Categorie: 

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.