Brugfunctie van ervaringsdeskundigen armoede behouden

8 juni 2017

Brugfunctie van ervaringsdeskundigen armoede behouden

 

Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting zijn mensen die in hun persoonlijke levenssfeer zijn opgegroeid of te maken hebben gekregen met armoede. Via een opleiding kregen zij vaardigheden aangereikt om een brugfunctie te vervullen tussen armen en niet-armen. Binnen de federale overheid werken zij mee aan een betere toegankelijkheid van de fundamentele sociale en andere rechten.

Het regeerakkoord en mijn resolutie over armoedebestrijding voorzien in een evaluatie en bijsturing van de werking van de ervaringsdeskundigen binnen de federale diensten. Ervaringsdeskundigen zitten vandaag misschien wat te geïsoleerd op de FOD's, waardoor men er niet genoeg uithaalt en dat het veel beter kan. Vandaar dat ik in de commissie Volksgezondheid aan de staatssecretaris heb gevraagd, om een evaluatie te maken van de werking van de ervaringsdeskundigen.  Er is momenteel een evaluatie bezig binnen de verschillende federale overheidsdiensten. De staatssecretaris zal daarna een voorstel voorleggen aan de Ministerraad, om ervaringsdeskundigen in te bedden in onze overheidsdiensten.

Men moet ervoor zorgen dat de rol van brugfiguur behouden blijft en dat ervaringsdeskundigen regelmatig in contact staan met de armoedeorganisaties. Daar zijn verbeteringen noodzakelijk. Vandaag gebeurt dat niet goed genoeg.

Lees mijn vraag en het antwoord van de staatssecretaris. Pg 11-12

 

 

Categorie: 

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.