Kinderen geboren uit buitenlandse ouders ambtshalve inschrijven

29 juni 2017

Kinderen geboren uit buitenlandse ouders ambtshalve inschrijven

 

Onlangs is er enige ophef onstaan over een document die de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) naar de gemeenten stuurde. De richtlijnen geven aan hoe de gemeenten moeten omgaan met het verblijfsrecht van kinderen die hier worden geboren uit buitenlandse ouders met een verschillend verblijfsstatuut. Er zijn verschillende situaties waarbij de ouders van een kind dat hier geboren wordt een verschillende status hebben. Het kan gaan om één ouder met onbeperkt verblijf en één met beperkt verblijf of om een kind waarvan één ouder geen verblijfsrecht heeft en de andere wel. In het verleden volgde het kind de meest gunstige verblijfssituatie van de ouder en werd het automatisch zo ingeschreven. In de richtlijnen aan de gemeente blijkt de DVZ daar nu verandering in te willen brengen. Een procedure tot gezinshereniging zou voortaan moeten worden opgestart voor het kind, indien één van de ouders geen wettige verblijfsvergunning heeft.

Dit kan zware consequenties hebben voor het kind, zoals een beperkte toegang tot de gezondheidszorg. In de commissie vroeg ik aan de staatssecretaris naar meer verduidelijking omtrent deze maatregel. Wanneer een kind hier wordt geboren, waarvan één ouder geen wettig verblijft heeft dan wordt dit kind ingeschreven in het Rijksregister. Dit betekent echter niet dat het kind over een verblijfsrecht beschikt. De ouder die het ouderlijk gezag uitoefent, moet dus een formele stap ondernemen in naam van het kind en een verblijfsrecht of een machtiging tot verblijf van meer dan 3 maanden in België aanvragen. In de loop der tijd hebben de gemeenten waaraan gevraagd werd om een in België geboren kind in te schrijven verschillende praktijken ontwikkeld. Vandaar dat men ongeachte de gekozen procedure, de verblijfsaanvraag wil uniformiseren.

Ik begrijp dat dit geüniformiseerd wordt. Maar men kan het toch niet maken dat een kind van een legaal verblijvende moeder niet ambtshalve in te schrijven. Nu Hier vraagt men voor iedereen gezinshereniging, wat niet nodig is voor een kind waarvan de moeder legaal in ons land verblijft.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de staatssecretaris Pg. 27-30

Categorie: 

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.