Luchtkwaliteit Borsbeekstraat

8 maart 2017

Luchtkwaliteit Borsbeekstraat

 

Na het onderzoek van CurieuzeNeuzen bleek dat de luchtkwaliteit in de Borsbeekstraat barslecht was. De stikstofconcentraties liggen er tot 50% hoger dan de wettelijke norm. Intussen is de lage-emissiezone van kracht in onze stad. De bewoners van de Borsbeekstraat zijn echter van mening dat dit weinig effect zal hebben op de luchtkwaliteit in hun straat, omdat er dagelijks zo’n 5.000 auto’s door de straat passeren. Experten zijn het daar niet volledig mee eens en stellen dat de invoering van de lage-emissiezone een goede start is met positieve effecten op termijn. Voldoende zal dit echter niet zijn om de specifieke problematiek van de Borsbeekstraat, de luchtkwaliteit enerzijds en de veelheid aan wagens anderzijds, op te lossen. Ik vroeg het districtsbestuur om samen te zitten met bewoners en stad en naar oplossingen te zoeken in samenwerking met de stad. 

Ik vind het een goed idee om de schepenen van de stad uit te nodigen voor bewonersvergaderingen, maar een districtsraad heeft over alles wat haar aanbelangt ook een adviesbevoegdheid. We kunnen ook over de Borsbeekstraat een formeel advies formuleren richting stad. Dan trigger je tenminste de stad om te laten weten dat er een probleem is. Mobiliteit is dan misschien geen districtsbevoegdheid meer, maar we moeten het belang van Borgerhout vooropstellen, los van politieke spelletjes.

Categorie: 

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.