Onze kindjes verdienen beter beschermde onthaalouder

 
Heel wat ouders zitten met het probleem dat ze geen opvang vinden voor hun pasgeboren kinderen of hun peuters. Niet zelden zitten de kinderdagverblijven vol en zijn er ook geen plaatsen meer bij de lokale onthaalouders. Het is dan vaak zenuwachtig wachten op een plaatsje dat vrijkomt en zich inmiddels behelpen met opvang bij grootouders of zelf vakantie nemen. Lees meer
 
 

Meer tijd en betere bescherming voor kersverse papa's

 
Ik heb 2 wetsvoorstellen ingediend waarin tegemoetgekomen wordt aan de vraag naar meer vaderschapsverlof en de bescherming tegen ontslag. Sabine de Bethune diende deze voorstellen ook in in de Senaat. Lees meer
 
 

Steun voor Deurnese musea

 
 
 

Misbruiken in EU-migratie: 500 verblijfsvergunningen ingetrokken

 
Voor mij bewijzen de cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat misbruiken wel degelijk kunnen aangepakt worden, maar dat vooral een intensievere samenwerking tussen gemeenten, OCMW’s en Dienst Vreemdelingenzaken nog betere resultaten kan leiden. Lees meer
 
 

Anticrisismaatregelen worden verlengd

 
De anticrisismaatregelen hebben duidelijk hun nut bewezen. Dankzij deze maatregelen is men er in België in geslaagd de impact van de wereldwijde crisis op de tewerkstelling te beperken. In België is de werkloosheid dankzij deze anticrisismaatregelen dan ook maar in beperkte mate toegenomen. Dit wordt bevestig door de OESO en door de Europese Commissie die de Belgische aanpak als voorbeeld stellen. Lees meer
 
 
 

Pagina's

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.