Sociale voordelen niet meerekenen bij het berekenen van armoederisicogrens

8 juni 2017

Sociale voordelen niet meerekenen bij het berekenen van armoederisicogrens

 

In januari is de Groep van Tien bijeengekomen en heeft men een interprofessioneel akkoord gesloten. Een van de onderdelen van dat akkoord betreft de verdeling van de welvaarts- enveloppe die werd vastgelegd. Over een periode van twee jaar gaat het over een bedrag van 600 miljoen euro extra, om de uitkeringen die in het verleden al een beetje werden verhoogd, verder op te trekken.

Ik vroeg in de commissie aan de staatssecretaris voor armoedebestrijding, welke inspanningen er nog moeten bijkomen, zodat de uitkeringen effectief tot aan de Europese armoededrempel geraken. Volgens de staatssecretaris zal de regering werken aan de geleidelijke verhoging van alle sociale minima tot aan het niveau van de Europese armoederisicogrens. De sociale voordelen die met sommige sociale uitkeringen gepaard gaan, zullen worden meegeteld in de vergelijking met de Europese armoederisicogrens.

Rekening houden met sociale voordelen die door de regio’s en een aantal OCMW’s worden toegekend, mogen niet leiden tot het ontmoedigen van OCMW’s om sociale voordelen toe te kennen, aangezien datgene wat de OCMW’s toekennen, meegerekend wordt in het totaalbedrag om al dan niet de armoedegrens te bereiken. Er moet een lijn worden getrokken in de uitkeringen die er zijn. Dat moet voor alle Belgen hetzelfde zijn, maar zeker toch niet van het ene naar het andere.

Lees mijn vraag en het antwoord van de staatssecretaris. Pg 7-9

Categorie: 

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.