Steek uw tijd in uw werk, niet in beledigingen

19 april 2017

Steek uw tijd in uw werk, niet in beledigingen

 

Gisteren stelde de nieuwe staatssecretaris voor Personen met een beperking haar beleidsverklaring voor in de commissie Sociale Zaken. Bij de bespreking maakte ik een aantal inhoudelijke opmerkingen. Zo drong ik er bij de staatssecretaris o.m. op aan om de ambitie om de laagste uitkeringen op te trekken tot aan de armoededrempel niet te laten vallen. Ook vandaag is de kloof tussen de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en de armoededrempel nog groot: een alleenstaande krijgt bijv. 850 euro IVT terwijl de armoededrempel op 1.083 euro ligt; een gezin met twee kinderen krijgt 1.134 euro IVT, terwijl de drempel 2.274 euro bedraagt. Daar hebben we nog een hele weg in af te leggen. Daarnaast pleitte ik voor duidelijke regels voor samenwonende mensen met een beperking. Vandaag krijgen zij in systemen als ‘begeleid wonen’ namelijk een lagere uitkering. En ten slotte moet de bereikbaarheid van de dienst voor personen met een handicap dringend verbeterd worden. Ruim een maand na mijn vraag hierover blijft de dienst moeilijk bereikbaar.

Pers

"Steek uw tijd in uw werk, niet in beledigingen", Het Belang van Limburg, 19/04/2017, Liliana Casagrabde (c)

Categorie: 

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.