Nahima in Borgerhout

Gebrek aan sportinfrastructuur wegwerken in Borgerhout

Gebrek aan sportinfrastructuur wegwerken in Borgerhout

 
2/12/2016 - In Borgerhout staan er een aantal nieuwe schoolprojecten aan te komen. Ik juich dit initiatief toe, maar er is ook nood aan sportinfrastructuur in de buurten waar de scholen moeten komen. Ik denk bijvoorbeeld maar aan aan het project van IMS in de Kerkstraat. De sportinfrastructuur moet wel voldoende groot zijn, zodat ze buiten de schooluren voor de buIurt toegankelijk is. Er is namelijk een grote vraag naar grote sportzalen. Lees meer
 
 
De start van mijn engagement

De start van mijn engagement

 
24/11/2016 - 25 jaar na Zwarte Zondag, de start van mijn engagement. Vanmorgen zat ik in De Ochtend. Lees meer
 
 

Centers Borgerhout: mensen aantrekken

 
4/10/2016 - Vorig jaar gingen de centers in Borgerhout open voor een proefproject. Ondernemers en verenigingen konden de centers daardoor tijdelijk in gebruik nemen, vooraleer de Stad en AG Vespa de centers een definitieve invulling geven. Nu zien we dat slechts één ondernemer zijn kans heeft gewaagd. Ik vroeg in de districtsraad eind september wat het bestuur al heeft ondernomen om mensen aan te trekken. Lees meer
 
 
Blijven steken op goede intenties, die tijd is voorbij

Blijven steken op goede intenties, die tijd is voorbij

 
13/05/2016 - Het diversiteitscharter dat deze week werd ondertekend door de Antwerpse politie verdient alle lof. Diversiteit is een realiteit in Antwerpen en dat moet ook weerspiegeld worden in het korps. Het charter zal enkel successen teweeg kunnen brengen indien alle betrokken partijen radicaal kiezen voor de uitvoer en implementatie ervan. De tijd dat we blijven steken bij goede intenties is nu echt definitief voorbij. Lees mijn opinie op Knack.be Lees meer
 
 
Eindspel in Knack

Eindspel in Knack

 
29/04/2016 - Deze week sta ik in Eindspel van Knack. Lees meer
 
 

Ook zitbanken met rugleuning op nieuw Moorkensplein

 
26/04/2016 - Op de districtsraad van april vroeg ik om bij de heraanleg van het Moorkensplein rekening te houden met de keuze van het meubilair en ook zitbanken te voorzien met rugleuning. Het is belangrijk dat iedereen, jong en oud, op een comfortabele manier kan genieten van het nieuw aangelegde plein. Mijn amendement werd unaniem goedgekeurd. Lees meer
 
 

Gebeurtenissen politie Antwerpen in de toekomst vermijden

 
22/04/2016 - Ruim een maand geleden raakte bekend dat een aantal Antwerpse politieagenten betrokken zouden zijn bij zeer zware feiten. Ondertussen werden in de zaak ook aanhoudingen verricht. Wij verwachten van de politiemensen de grootste integriteit en over hun integriteit mag geen enkele twijfel bestaan. Ik stelde hierover een vraag aan de minister in de commissie Binnenlandse Zaken. Lees meer
 
 
Heraanleg Moorkensplein: geen privé-parking van maken

Heraanleg Moorkensplein: geen privé-parking van maken

 
14/04/2016 - De buurtbewoners van het Moorkensplein kunnen op mijn steun rekenen als het gaat om het beperken van parkeerplaatsen tot de dienstwagens van de politie. Als onze agenten daar ook hun privé-wagens gaan zetten, dan gaat dit ten koste van de open ruimte van de buurt. Daarom heb ik deze motie in de districtsraad van oktober mee goedgekeurd en zal ik het mogelijke doen om dit verder te ondersteunen. Lees meer
 
 
In debat op ATV Wakker op Zondag over asielbeleid

In debat op ATV Wakker op Zondag over asielbeleid

 
01/02/2016 - Gisteren zat ik in het debat van ATV Wakker op Zondag over het asielbeleid. Ik ben blij dat ik de kans kreeg om ons partijstandpunt over de vluchtelingencrisis nogmaals uitvoerig toe te lichten. Ik begrijp dat de mensen met vragen zitten over de huidige vluchtelingencrisis. Maar het is de taak van politici om dit alles uit te leggen aan de mensen. Mensen die vluchten voor oorlog en geweld moet je opvangen. Maar niet iedereen zal hier blijven. Asielzoekers die erkend worden, zullen moeten integreren. Mensen die worden afgewezen, zullen het land moeten verlaten. Wij staan voor een humaan, maar kordaat beleid. We moeten realistisch zijn. Lees meer
 
 
Overleg over Wet-Major

Overleg over Wet-Major

 
29/01/2016 - Op 11 december 2015 kwam minister Kris Peeters tot een akkoord met de Eurocommissaris voor Transport voor de modernisering van de havenarbeid in ons land, beter bekend als een aanpassing van de Wet Major. Dit akkoord zou tegen juli 2016 in de wet aangepast moeten zijn en over een periode van vier jaar geïmplementeerd worden. In de commissie Sociale Zaken vroeg ik naar een stand van zaken. Dit is een uiterst complex, maar ook een uiterst belangrijk dossier voor de economie, de haven, de werkgelegenheid in die haven, voor duizenden gezinnen voor wie het brood op de plank afhankelijk is van een job in de haven. Het is u tot nu toe gelukt om een veroordeling af te wenden en om te werken aan een oplossing. Er is een actieplan. Belangrijk is dat de minister erin geslaagd is om de sociale partners on speaking terms te houden. Ze praten met mekaar, ze luisteren naar mekaar en ze werken samen aan een oplossing. Ik hoop dat ze dat blijven doen en dat de minister dat kan faciliteren. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Nahima in Borgerhout

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.