Nahima in Borgerhout

Vinçotteplein: een plek voor iedereen

 
29/01/2016 - Enkele buurtbewoners van het Vinçotteplein startten een petitie tegen de voetbalkooi op het pas heraangelegde plein. De voetbalkooi zou voor hinder zorgen tot ver na middernacht en rondvliegende ballen. Ik denk dat het echter belangrijk is dat iedereen zijn plekje kan vinden op dit plein, zowel jong als oud, pleinbewoners en buurtbewoners. In de districtsraad vroeg ik dan ook of het mogelijk was te kijken of de kooi langs de bovenzijde kan afgedekt worden met een net en of de ondergrond geluiddempend kan gemaakt worden. Rondvliegende en botsende ballen zouden zo al geen probleem meer mogen vormen. Een ander voorstel was om de voetbalkooi 's avonds af te sluiten, zodat geluidshinder na 22 uur niet meer mogelijk is. Lees meer
 
 
Vrouw en Maatschappij Antwerpen met Witte Lintjes aan station Antwerpen-Berchem

Vrouw en Maatschappij Antwerpen met Witte Lintjes aan station Antwerpen-Berchem

 
Vrouw en Maatschappij deed al voor de 15de keer haar Witte Lintjes Actie aan verschillende stations. Met deze actie vragen wij aandacht voor geweld tegen vrouwen. Voor het 2° jaar op rij werd met een groep enthousiaste vrouwen post gevat aan het station te Berchem tussen 7.30u en 9u omdat dan veel mensen de trein naar het werk nemen of met de trein arriveren om naar hun werk te gaan. Ook dit keer konden we naast onze enthousiaste groep vrouwen rekenen op onze vrouwelijke mandatarissen : Nahima Lanjri (Federaal Volksvertegenwoordiger en districtsraadslid Borgherhout) , Caroline Bastiaens (fractieleidster Antwerpse gemeenteraad en Vlaams parlementair) en Galina Mathusina (gemeenteraadslid Antwerpen). Lees meer
 
 

Kroonstraat wordt nog voor de winter verkeersveiliger

 
30/11/2015 - Tijdens de districtsraad van 28 september diende CD&V-raadslid Nahima Lanjri een interpellatie in over de Kroonstraat in Borgerhout. Zij stelde de vraag om op korte termijn te onderzoeken of er mobiliteitsingrepen mogelijk zijn om deze straat verkeersveiliger te maken in afwachting van een volledige heraanleg. De interpellatie werd afgesloten met een motie die eenparig werd goedgekeurd door de districtsraad van Borgerhout. Ik ben blij met het antwoord van het college van burgemeester en schepenen dat vandaag wordt overgemaakt aan het district Borgerhout. De stad gaat namelijk in op mijn vraag om op korte termijn maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid bevorderen. Lees meer
 
 

Aanslagen Parijs - Enkele honderden mensen nemen in Antwerpen deel aan wake voor terreurslachtoffers

 
23/11/2015 - Zondagnamiddag nam ik samen met enkele honderden mensen deel aan de wake voor terreurslachtoffers op de Groenplaats. De warmte van onze verbondenheid overwon de koude van de gietende regen waarin we stonden!  Lees meer
 
 
Kroonstraat moet verkeersveiliger

Kroonstraat moet verkeersveiliger

 
29/09/2015 - De districtsraad keurde mijn motie met vraag voor meer verkeersveiligheid in de Kroonstraat goed. Lees meer
 
 

De vluchtelingencrisis zullen we samen moeten aanpakken, ook Antwerpen heeft daarin een rol te spelen.

 
08/09/2015 - Niemand zal ontkennen dat Antwerpen al zware inspanningen levert als het gaat om begeleiding van erkende vluchtelingen. Zoals in veel grootsteden staan we ook voor extra uitdagingen als het gaat om de aanpak van armoede, werkloosheid en integratie van nieuwkomers. Maar, als we pleiten voor solidariteit en een goed spreidingsbeleid in Europa en in ons land, dan zullen we ook zelf verantwoordelijkheid moeten nemen en iets doen. Lees meer
 
 
Op zoek naar een oplossing voor overlast in de Bakkerstraat

Op zoek naar een oplossing voor overlast in de Bakkerstraat

 
08/07/2015 - Bewoners van de Bakkerstraat in Borgerhout, waar éénrichtingsverkeer van toepassing is, ondervinden in hun straat al enige tijd overlast van foutief parkeren en laden en lossen naar aanleiding van het openen van een nieuwe supermarkt. De schepen is op de hoogte van de verhoogde parkeerdruk en verkeersonveiligheid en wil zo snel mogelijk tot oplossingen komen, zei hij als antwoord op mijn vraag in de districtsraad van april. Lees meer
 
 

Graag een veilige Turnhoutsebaan in Borgerhout

 
18/06/2015 - In het verkiezingsprogramma van 2012 riep CD&V Borgerhout al op om een Masterplan op te stellen voor de Turnhoutsebaan. Ook in de districtsraad heb ik de afgelopen jaren al enkele keren gewezen op de verkeersonveilige situatie door het dubbel parkeren, fietsen op het voetpad door het gebrek aan veilige fietspaden, enz. Ik ben tevreden dat enkele voorstellen die ik al aanhaalde in de districtsraad nu op stadsniveau worden opgenomen. Lees meer
 
 
CD&V Stad Antwerpen overhandigt cheque aan de Nepalese gemeenschap Antwerpen

CD&V Stad Antwerpen overhandigt cheque aan de Nepalese gemeenschap Antwerpen

 
15/06/2015 - In een volledig uitverkochte zaal Roma ging op maandag 15 juni een benefiet door voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal. Met CD&V Stad Antwerpen hebben we hier meteen ons steentje aan bijgedragen.  Lees meer
 
 
Inzetten om de verkeersveiligheid in Borgerhout te verbeteren

Inzetten om de verkeersveiligheid in Borgerhout te verbeteren

 
10/06/2015 - De verkeersveiligheid in Borgerhout is iets wat me na aan het hart ligt. Vanuit de Districtsraad vroegen we de stad om aandacht te hebben voor o.a. snelheidscontroles in de straten van Borgerhout. De politie en de stad delen onze bezorgdheid, verkeersveiligheid is immers voor iedereen een prioriteit. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Nahima in Borgerhout

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.