Nahima in Brussel

Werkbaarheidsscan dienstenchequesector als onderdeel actieplan tegen werkstress

 
Volgens de OESO is de Belgische werkdruk in de afgelopen twee jaar niet gestegen. Op de "Beter Leven Index" scoren de Belgen redelijk goed (8,6/10) voor de balans tussen werk en privé. De Vlaamse werkbaarheidscijfers zeggen echter iets anders. Officieel is er inderdaad voldoende vrije tijd, maar de aangevoelde werkstress lag nog nooit zo hoog als in het afgelopen jaar. De Vlaamse sociale partners lanceerden daarom een actieplan tegen werkstress, waar de werkbaarheidsscan voor bedrijven deel van uitmaakt. Via zo'n werkbaarheidsscan kunnen bedrijven vrijwillig om een doorlichting vragen om te begrijpen wat de stress en de stresspieken op de werkvloer veroorzaakt. In de commissie Sociale Zaken vroeg ik de minister van Werk naar zijn mening hierover. Lees meer
 
 
Wist je dat...palliatief verlof niet gebonden is aan familiebanden?

Wist je dat...palliatief verlof niet gebonden is aan familiebanden?

 
 
 
Wist je dat...de Kids-ID aan het kind toebehoort en niet aan de ouders?

Wist je dat...de Kids-ID aan het kind toebehoort en niet aan de ouders?

 
 
 
Wist je dat… langdurig zieken opnieuw aan de slag kunnen via een systeem van deeltijds werken?

Wist je dat… langdurig zieken opnieuw aan de slag kunnen via een systeem van deeltijds werken?

 
 
 

Gezondheidskloof tussen arm en rijk verkleinen

 
Om de gezondheidskloof tussen arm en rijk te verkleinen, is het belangrijk dat er betaalbare medische zorg is voor iedereen. Sommige mensen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg. Ik pleit voor een automatische toekenning van die rechten. De jongste jaren zijn er inspanningen geleverd om waar mogelijk de verhoogde tegemoetkoming automatisch toe te kennen. Voor mensen waarbij dat niet automatisch kan, is in 2014 het systeem ingevoerd waar na een analyse van fiscale gegevens wordt nagegaan of iemand recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. Ik heb minister van Sociale Zaken Maggie De Block gevraagd of die aanpak resultaat oplevert en of er nog verbeteringen mogelijk zijn. Lees meer
 
 

Ook wie werkt na 65 jaar recht geven op ziekte-uitkering

 
Deze regering levert veel inspanningen om meer mensen aan de slag te krijgen, omdat met meer werkenden de sociale zekerheid kan rekenen op meer inkomsten. Er zijn almaar meer 65-plussers die ook na het bereiken van de pensioenleeftijd willen blijven werken. Ik pleit ervoor dat die mensen, indien ze langer dan een maand arbeidsongeschikt zijn, een ziekte-uitkering zouden kunnen krijgen. Nu moeten ze in dat geval hun pensioen opnemen. Ik stelde hierover een vraag aan de minister van Sociale Zaken. Lees meer
 
 

Kids-ID: wat te doen in geval van een scheiding?

 
Een kind heeft slechts één kids-ID. Die kids-ID is vaak bij degene die het hoederecht heeft of in geval van co-ouderschap bij een van de ouders, terwijl het kind in afwisselende periodes bij elk van de ouders is. ik stel vast dat bij echtscheidingen soms het slechtste van de mens naar boven komt en men de kids-ID en de isi+-kaart niet meegeeft. Ik vroeg de minister van Binnenlandse Zaken welke oplossingen kunnen geboden worden in dergelijke situaties. Lees meer
 
 
Wist je dat... van bank wisselen nu eenvoudiger is?

Wist je dat... van bank wisselen nu eenvoudiger is?

 
 
 
8 maart, Internationale vrouwendag. Een weg met nog veel wegenwerken.

8 maart, Internationale vrouwendag. Een weg met nog veel wegenwerken.

 
Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Er is al heel wat vooruitgang gemaakt de afgelopen 100 jaar. Maar we mogen niet alleen de afgelegde weg in gedachten houden. We moeten ook kijken naar de weg die nog voor ons ligt. Want die weg met veel wegenwerken en werven is er zeker. Lees meer
 
 
Dank u wel, vrijwilliger!

Dank u wel, vrijwilliger!

 
Tijdens deze Week van de Vrijwilliger wil ik een pluim geven aan alle vrijwilligers. In België is 1 op 5 vrijwilliger. En met 750.000 zijn ze in Vlaanderen. Of ook, 1 op 8 Vlamingen. Dat zijn aantallen om eens bij stil te staan, niet? Je kan de vrijwilligers vinden in jeugd- en sportverenigingen, dienstencentra, parochiewerkingen, comités allerhande, vzw’s en heel wat goede doelen. Vaak bestaan en draaien al deze organisaties op volle kracht dankzij hun vele vrijwilligers. Ze zijn vaak meer dan de helpende handen. Zij zijn het hoofd, het hart, de handen en benen, … kortom, het hele lichaam van deze organisaties. Gestructureerd, niet-gestructureerd, occasioneel of regelmatig vrijwilligerswerk, het doet er niet toe. Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde in onze samenleving. Het is onbetaalbaar en onvervangbaar. Vrijwilligers zijn steunpilaren, zorgen voor verbinding en contact tussen mensen van verschillende pluimage. Vrijwilligers werken al te vaak op de achtergrond, terwijl zij net zorgen voor verbondenheid en een warme samenleving. Vrijwilliger, dank u wel om te vrijwilligen! Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Nahima in Brussel

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.