Nahima in Brussel

Werk en gezin beter combineren

 
De grote vakantie staat voor de deur. Vele ouders zijn nog op zoek naar zomeractiviteiten voor hun kinderen: Chirokampen, speelpleinen, uitstapjes met de grootouders,… Natuurlijk willen wij, als ouder, ook graag samen met onze kinderen genieten. De combinatie werk en gezin wordt er niet gemakkelijker op in de vakantieperiode! Gelukkig is er goed nieuws i.v.m. het ouderschapsverlof. Wij hadden een interview met CD&V kamerlid Nahima Lanjri, sinds lang voorvechtster van de uitbreiding van het verlof. Wat houdt de uitbreiding van het ouderschapsverlof juist in? Lees meer
 
 

Veiligheid verzekeren op recreatiedomeinen

 
Elk jaar opnieuw speelt er zich wel één of ander veiligheidsconflict af in of rond een recreatiedomein. Daarom heb ik samen met Michel Doomst een wetsvoorstel ingediend om het probleem aan te pakken naar analogie met de al bestaande voetbalwet. Lees meer
 
 
Lijst veilige landen is realiteit

Lijst veilige landen is realiteit

 
Op 1 juni 2012 is het Koninklijk Besluit gepubliceerd dat de lijst veilige landen van herkomst vast legt.  Daardoor worden nu zeven landen veilig geacht: asielzoekers uit die landen krijgen een extra bewijslast en een korte asielprocedure van 15 dagen. Het gaat om asielzoekers uit Albanië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, India, Kosovo, Montenegro en Servië. Lees meer
 
 

Rouwverlof blijft op onze agenda

 
Ik heb tijdens de commissie van 5 mei mijn wetsvoorstel voor rouwverlof opnieuw op de agenda geplaatst.  De bevoegde minister vindt dat het nu nog niet kan gerealiseerd worden en dit omwille van de budgettaire impact.  Lees meer
 
 

Centrum voor criminele illegalen is in zicht

 
Het gesloten centrum van Vottem zal vanaf 2013 instaan voor de opvang van criminele illegalen. Lees meer
 
 

Gevraagd: energiebeleid op lange termijn

 
Een blackout, het is ons gelukkige nog nooit overkomen. Toch moeten we er rekening mee houden. Daarom stelt CD&V 10 praktische voorstellen voor betaalbare & duurzame energiezekerheid Lees meer
 
 

Thuiswerkers zijn voortaan beter beschermd

 
Naast meer thuiswerkers was er ook steeds meer misbruik gekend van dit systeem. Het goedgekeurde wetsontwerp van 16 juni gaat daar specifiek tegen optreden. Lees meer
 
 
Eindelijk een eigen veiligheidsbeleid voor Halle-Vilvoorde !

Eindelijk een eigen veiligheidsbeleid voor Halle-Vilvoorde !

 
Het gerechterlijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde is gesplitst. Wat 20 jaar op de agenda stond en voor velen onmogelijk werd geacht, is vandaag in de plenaire zitting van de Kamer besproken. Met de splitsing van het gerechtelijk arrondissement zal Halle-Vilvoorde over een eigen parket kunnen beschikken met een eigen invalshoek op het veiligheidsbeleid, losgekoppeld van de grootstedelijke problematiek van Brussel. Lees meer
 
 

Straffen voor het niet naleven van een rijverbod worden 8 keer zo zwaar

 
Indien je ondanks een rijverbod, toch nog de openbare weg oprijdt, verdien je een fikse sanctie. Dat is de grond van de twee wetsvoorstellen van Jef Van den Bergh die ik mee heb ingediend en sinds 21 juni wet zijn geworden. Lees meer
 
 
Gerust op weg naar het rustpensioen

Gerust op weg naar het rustpensioen

 
De pensioenhervorming was noodzakelijk. Ik heb er echter samen met mijn collega's en Sonja Becq in het bijzonder, altijd voor gestreefd om de impact van deze hervorming op de gepensioneerden of nog net niet gepensioneerden te beperken via overgangsmaatregelen.  In de commissie van 26 juni hebben we dan ook ingestemd met compenserende overgangsmaatregelen voor mensen  die net voor hun vervroegd pensioen staan. Het is onze mening dat iemand die nu voldoet aan de voorwaarden van het vervroegd pensioen, verder moet kunnen beschikken over dit recht. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Nahima in Brussel

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.