Nahima in Brussel

Mensen informeren over European Disability Card

Mensen informeren over European Disability Card

 
24/11/2016 - Op voorstel van de Europese commissie, heeft ons een overeenkomst getekend over de European Disability Card. Deze kaart werd in het leven geroepen om personen met een handicap vlotter toegang te geven tot verschillende diensten, zoals in de toeristische, de sport- en de ontspanningssector. Lees meer
 
 

Welke plannen met Commissie van Advies voor Vluchtelingen?

 
22/11/2016 - De Commissie van Advies voor Vluchtelingen kan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie adviseren over verschillende vormen van verblijfsaanvragen. De eindbeslissing blijft echter altijd bij de staatssecretaris zelf. Zo werd een beroep gedaan op de CAV bij de behandeling van de regularisatieaanvragen (9bis) tussen 15 september 2009 en 15 december van datzelfde jaar. Ondertussen wordt er niet meer veel beroep op gedaan, ondanks de nuttige adviezen die ze kan verlenen. Ik vroeg de Staatssecretaris naar zijn plannen omtrent deze commissie. Lees meer
 
 

Nood aan betere omkadering in het uitreiken van humanitaire visa

 
21/11/2016 - De staatssecretaris voor asiel&migratie kan in bepaalde situaties een humanitair visum uitreiken aan mensen  die naar ons land willen komen, maar  er  op  een  of  andere  manier  niet geraken, terwijl zij  hier wel  bijvoorbeeld familiebanden  hebben.  Lees meer
 
 

Graag duidelijkheid over leefloon voor EU-burgers

 
18/11/2016 - Als een EU-burger drie opeenvolgende maanden een leefloon krijgt en nog geen drie jaar in ons land verblijft, dan kan hij/zij aanzien worden als een belasting voor onze sociale bijstand. De POD Maatschappelijke Integratie gaat na of iemand al dan niet een zware belasting vormt voor ons sociale bijstandssysteem. Dat doen ze op basis van een automatische uitwisseling van informatie met het OCMW. Indien nodig stuurt de FOD Maatschappelijke Integratie het dossier door naar DVZ, die over een intrekking van de verblijfsvergunning zal beslissen. De staatssecretaris communiceerde in het verleden dat  hij wilde dat Europeanen geen aanspraak meer zouden kunnen maken op een leefloon. Ik vroeg om verduidelijking in de commissie Binnenlandse Zaken. Lees meer
 
 
Nog belangrijke weg voor hervestiging vluchtelingen

Nog belangrijke weg voor hervestiging vluchtelingen

 
18/11/2016 - In het kader van het Europese asielbeleid werden vorig jaar afspraken gemaakt voor de hervestiging en relocatie van vluchtelingen. Hervestiging gebeurt vanuit landen buiten de EU (nl. de buurlanden van de conflictgebieden), relocatie gebeurt vanuit Griekenland en Italië naar andere lidstaten van de Europese Unie. Tot op vandaag werden nog maar een beperkt aantal personen effectief hervestigd en gereloceerd. Ik vroeg de staatssecretaris naar een stand van zaken. Lees meer
 
 

Geen toeloop na ontruiming vluchtelingenkamp Calais

 
18/11/2016 - Het vluchtelingenkamp van Calais in Noord-Frankrijk werd intussen ontruimd. Ik vroeg de staatssecretaris welke effecten deze ontruiming had op ons land. Lees meer
 
 

Vertienvoudiging van het aantal Turkse asielaanvragen na couppoging

 
16/11/2016 - De mislukte staatsgreep in Turkije heeft tot een heksenjacht geleid op mensen die het regime als staatsgevaarlijk beschouwd.  De vervolging van deze mensen laat zich in verschillende landen voelen, ook bij onsSinds de mislukte couppoging hebben al 226 Turken in ons land een asielaanvraag ingediend. Dat is een vertienvoudiging van het aantal asielaanvragen. Mensen die willen vluchten kunnen vaak Turkije niet uit, omdat hun paspoorten worden ingehouden of ongeldig verklaard als ze weg willen. Indien ze er toch in slagen om het land te ontvluchten dan worden de familieleden die zijn achtergebleven gechanteerd. Deze middeleeuwse praktijken kunnen we niet zomaar tolereren. Ons land moet via diplomatieke weg druk uitoefenen op Turkije om hier een eind te maken aan deze heksenjacht.    Lees meer
 
 
Callcenter DG Personen met een handicap moet beter bereikbaar zijn

Callcenter DG Personen met een handicap moet beter bereikbaar zijn

 
16/11/2016 -  Het callcenter bij de directie-generaal Personen met een Handicap, dat mensen met een handicap bijstaat met vragen over hun rechten, aanvragen en dossiers, kent geregeld problemen van bereikbaarheid. Het was bij de oprichting van dat callcenter de bedoeling om de drempel voor personen met een handicap zo laag mogelijk te houden. Door dat succes zag men in 2011 dat slechts 34 % van alle binnengekomen oproepen behandeld kon worden. Uit het jaarverslag van 2014 blijkt dat de problemen toen reeds grotendeels opgelost waren. Van de 340 779 oproepen dat jaar werd maar liefst 80 % binnen de 30 seconden beantwoord. Ondertussen blijken er echter geregeld klachten te zijn van mensen die het moeilijk hebben om het callcenter te bereiken. Op het moment dat ik de vraag heb ingediend in september stelde ik zelf ook vast dat op de website van DG HAN het volgende bericht stond: "Momenteel zijn we helaas minder goed bereikbaar. Onze excuses hiervoor." Ik stelde de staatssecretaris hierover een vraag in commissie. Lees meer
 
 

Misbruik van parkeerkaarten vaststellen moet eenvoudiger

 
10/11/2016 - Indien de gebruiker van een parkeerkaart voor personen met een handicap overlijdt dan moet deze kaart worden teruggestuurd naar de gemeente. Vaak gebeurt dat niet, al is dat bij de meeste personen wellicht niet uit kwade wil. Anderen misbruiken de kaart dan weer wel. Vorig jaar zijn er ongeveer 29 000 processen-verbaal uitgeschreven voor het misbruiken van een vervallen parkeerkaart voor personen met een handicap. Lees meer
 
 

Gebruik elektronisch patiëntendossier verloopt nog niet zoals gepland

 
03/11/2016 - Het delen van elektronisch bewaarde gezondheidsgegevens is bij wet geregeld. Als een patiënt toelating geeft tot het delen van zijn of haar gezondheidsgegevens, dan geldt deze toestemming voor heel België. In de praktijk verloopt dit echter nog niet helemaal zoals gepland. Spoeddiensten geven aan dat ze niet altijd toegang hebben en rekenen op de patiënt zelf om belangrijke medische informatie mee te delen. Ik stelde hierover een vraag aan de minister van Volksgezondheid. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Nahima in Brussel

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.