Pers

Europees spreidingsplan blijft ook in België dode letter

Europees spreidingsplan blijft ook in België dode letter

 
25/02/2016 - Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis werden er overeenkomsten gesloten tussen lidstaten voor de installatie van hotspots in Griekenland en Italië, zodat de vluchtelingen daarna verspreid kunnen worden over de lidstaten. België zou hierdoor 4.564 vluchtelingen moeten opvangen op twee jaar tijd. Tot de dag van vandaag blijft de naleving van deze overeenkomst door de lidstaten bijzonder gering. Uit mijn vraag aan de staatssecretaris blijkt dat tot en met 27 januari 14 alleenstaanden uit Eritrea in België zijn aangekomen. Voor 16 anderen werden plaatsen voorzien.  Intussen kijkt iedereen de kat uit de boom. Iedereen strooit verwijten rond en er gebeurt niets. België vangt al veel vluchtelingen op, maar dit gaat om een belangrijk symbool. We moeten een statement maken en tonen dat we doen wat we zeggen. Lees meer
 
 
Discriminatie en racisme: werk aan de winkel!

Discriminatie en racisme: werk aan de winkel!

 
25/02/2016 - Er is nog veel werk aan de winkel. Discriminatie op de arbeids- en huurmarkt tiert welig. Op internetfora en websites zien we steeds vaker racistische en discriminatoire uitspraken. Komt het misschien door een gevoel van straffeloosheid? Als beleidsmakers moeten we duidelijk maken dat discriminatie – of het nu gaat om seksisme, racisme of homofobie of iets anders – niet kan. Met polarisatie raak je nergens. Vandaag reageer ik in de kranten op de nieuwe cijfers van Unia, het vroegere Interfederaal Gelijkekansencentrum. Lees meer
 
 

Reactie in De Morgen: Beloofd armoedeplan laat op zich wachten

 
22/02/2016- Waar blijft het beloofde plan tegen armoede? Ik heb in de commissie Volksgezondheid hierover al enkele vragen gesteld aan de staatssecretaris voor armoedebestrijding. Het wordt tijd dat de staatssecretaris zich achter het plan zet. Ik begrijp dat er overleg nodig is, maar we wachten nu al meer dan een half jaar op dit plan. Lees meer
 
 
Wie hulp zoekt, is niet gebaat bij een berg administratie (Opinie Gazet van Antwerpen)

Wie hulp zoekt, is niet gebaat bij een berg administratie (Opinie Gazet van Antwerpen)

 
20/02/2016 - Vandaag is het de Internationale Dag van de Sociale Rechtvaardigheid. De Verenigde Naties willen met deze dag aandacht vragen voor mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving. Wij laten die mensen nog te veel verloren lopen in een doolhof van administratie, waardoor ze in de miserie blijven zitten. Een goede gezondheid, sociale bescherming, onze job … Vanzelfsprekend, vinden we. Soms neemt het leven echter een andere wending, onverwacht. En krijgen we pech. Net op dat moment moet de overheid klaar staan, moeten we als samenleving zorgen voor een goed opvangnet en werk maken van sociale rechtvaardigheid. Burgers kunnen beroep doen op tal van tegemoetkomingen en ondersteuning. Maar vaak is deze sociale bescherming te ingewikkeld. Heel wat mensen weten niet tot wie ze zich moeten wenden voor hulp en slagen er niet in hun rechten op te nemen. Samen met mijn partij pleit ik al langer voor het automatisch toekennen van rechten aan elke persoon die daarvoor in aanmerking komt. Lees mijn opiniestuk in Gazet van Antwerpen. Lees meer
 
 
In debat op ATV Wakker op Zondag over asielbeleid

In debat op ATV Wakker op Zondag over asielbeleid

 
01/02/2016 - Gisteren zat ik in het debat van ATV Wakker op Zondag over het asielbeleid. Ik ben blij dat ik de kans kreeg om ons partijstandpunt over de vluchtelingencrisis nogmaals uitvoerig toe te lichten. Ik begrijp dat de mensen met vragen zitten over de huidige vluchtelingencrisis. Maar het is de taak van politici om dit alles uit te leggen aan de mensen. Mensen die vluchten voor oorlog en geweld moet je opvangen. Maar niet iedereen zal hier blijven. Asielzoekers die erkend worden, zullen moeten integreren. Mensen die worden afgewezen, zullen het land moeten verlaten. Wij staan voor een humaan, maar kordaat beleid. We moeten realistisch zijn. Lees meer
 
 
Dubbelinterview in Gazet van Antwerpen over vluchtelingenbeleid

Dubbelinterview in Gazet van Antwerpen over vluchtelingenbeleid

 
30/01/2016 - Vandaag sta ik in Gazet van Antwerpen met een dubbelinterview over het vluchtelingenbeleid. Wij zijn niet voor open grenzen. Maar onze morele plichten zijn duidelijk, de Conventie van Genève is duidelijk. Daar wijken we niet van af. En we zijn resoluut tegen A- en B-burgers. Lees meer
 
 

Uitstroom van mensen na negatieve asielaanvraag moet op niveau instroom van asielaanvragen blijven

 
Wanneer een asielaanvraag negatief is, dienen de mensen terug te keren. Gedwongen of, bij voorkeur, vrijwillig. In 2015 waren het aantal asielaanvragen dubbel zo veel als in 2014, bijgevolg is het ook logisch om de ambitie te hebben om ook dubbel zoveel mensen met een negatief antwoord terug te sturen. Lees meer
 
 
Geen plafond, iedere vluchteling heeft recht op opvang

Geen plafond, iedere vluchteling heeft recht op opvang

 
In De Standaard bepleit ik een permanente Europese verdeelsleutel, in procenten en niet in aantallen. Lees meer
 
 

Terugkeer uitgeprocedeerde asielzoekers sluitstuk correct asielbeleid

 
21/01/2016 - De terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers blijft het sluitstuk van een correct asielbeleid. Mensen die niet in aanmerking komen voor bescherming moeten opnieuw ons land verlaten. Het aantal terugkeerders – vrijwillig en gedwongen – ligt voor 2015 in de lijn met de cijfers die we in 2014 konden optekenen. Nochtans werden we in 2015 geconfronteerd met een verdubbeling van het aantal asielaanvragen. Belangrijke nuance: heel wat beslissingen over erkenningsverzoeken die dateren van de tweede helft van 2015, werden nog niet genomen en zien we bijgevolg niet terug in de terugkeercijfers. Lees meer
 
 
Vorig jaar vertrokken 4.041 vluchtelingen vrijwillig naar thuisland

Vorig jaar vertrokken 4.041 vluchtelingen vrijwillig naar thuisland

 
20/01/2016 - Het aantal vreemdelingen die gebruik maken van de mogelijkheden voor de vrijwillige terugkeer is al enkele jaren dalende. Terwijl in 2013 nog zo’n 4.705 mensen gebruik maakten van de mogelijkheid voor de vrijwillige terugkeer was dit in 2014 nog slechts 3.664 mensen. In 2015 waren er 4.041 vluchtelingen die vrijwillig terugkeerden naar hun thuisland. Dat bleek uit mijn vraag aan de Staatssecretaris in de commissie Binnenlandse Zaken. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Pers

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.