Schijnsamenwoonst

Gedaan met kinderen erkennen voor verblijfspapieren

Gedaan met kinderen erkennen voor verblijfspapieren

 
Vroeger hebben we al maatregelen genomen om schijnhuwelijken en schijnsamenwoningen tegen te gaan. Helaas zijn er creatievelingen die iets anders hebben bedacht, namelijk schijnerkenningen. Daarbij erkent iemand een kind dat al dan niet biologisch van hem/haar is, alleen om zo een verblijfsvergunning te krijgen. Kinderen gebruiken voor zulke frauduleuze praktijken is natuurlijk onacceptabel. Daarom hebben we vandaag in de Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd dat dit misbruik tegengaat.  Lees meer
 
 

Processen-verbaal voor schijnsamenwoonst in stijgende lijn

 
12/04/2016 - Verschillende wetten hebben de bedoeling de controle en de bestraffing op het afsluiten van schijnhuwelijken te versterken en sancties te voorzien tegen het afsluiten van een schijnwettelijke samenlevingscontract. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft in 2013 zo’n 8.348 onderzoeken naar mogelijke misbruiken gevoerd. In 215 gevallen werd een reeds in het buitenland afgesloten huwelijk geweigerd en in 102 gevallen werd de afsluiting van het wettelijk samenlevingscontract geweigerd. Ik stelde hierover een vraag aan de minister. Lees meer
 
 
Subscribe to RSS - Schijnsamenwoonst

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.