uitkeringen

Eén op de vijf Belgen komt moeilijk rond

Eén op de vijf Belgen komt moeilijk rond

 
Eén op de vijf Belgen heeft het moeilijk om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Dat blijkt uit een onderzoek van Statbel. “De strijd tegen armoede is nog lang niet gestreden”, zegt CD&V-volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri. Lees meer
 
 

Regeerakkoord is geen menukaart, zeker niet voor armoedebestrijding

 
Ik was verbaasd te horen dat de nieuwe staatssecretaris na een half jaar de handdoek gooit en stelt dat het niet meer zal lukken de uitkeringen op te trekken tot de Europese armoededrempel. Haar voorgangster had vorig jaar nog een andere ambitie. Het aanpakken van de armoede is een prioriteit en moet dat blijven. Het regeerakkoord is geen vodje papier en ik ga ervan uit dat de staatssecretaris er alles aan zal doen om het uit te voeren. Deze legislatuur heeft nog anderhalf jaar te gaan. Er moeten dus nog begrotingen worden opgesteld. Wij zullen in het parlement én in de regering blijven aandringen. Ik ben tevreden dat de Eerste Minister mij in zijn regeerverklaring daarin bijtrad. Lees mijn reacties in de pers: Lees meer
 
 

Uitkeringen gestegen op 1 september

 
Vandaag stijgen heel wat uitkeringen. Zie je door de bomen het bos niet meer? Hier staat alles op een rijtje. Dit kan voor vele mensen nuttig zijn, deel dus maar gerust. Lees meer
 
 
Zomerakkoord draagt bij tot meer sociale rechtvaardigheid

Zomerakkoord draagt bij tot meer sociale rechtvaardigheid

 
Er komen mystery calls, de sociale uitkeringen stijgen en de drempels voor personen met een handicap om te werken, worden verlaagd. Dat zijn enkele van de uitkomsten van het nieuwe begrotingsakkoord dat de Federale regering woensdagnacht heeft voorgesteld. Het zijn drie voorstellen waar ik al lang voor ijver, die ik nu in vervulling zie gaan. Lees meer
 
 
Sociale voordelen niet meerekenen bij het berekenen van armoederisicogrens

Sociale voordelen niet meerekenen bij het berekenen van armoederisicogrens

 
8/06/2017 - In januari is de Groep van Tien bijeengekomen en heeft men een interprofessioneel akkoord gesloten. Een van de onderdelen van dat akkoord betreft de verdeling van de welvaartsenveloppe die werd vastgelegd. Over een periode van twee jaar gaat het over een bedrag van 600 miljoen euro extra, om de uitkeringen die in het verleden al een beetje werden verhoogd, verder op te trekken. Lees meer
 
 

Fiscale pensioenval structureel aanpakken

 
24/05/2017 - Personen die uitsluitend leven van een pensioen of vervangingsinkomen kunnen van een belastingsvermindering genieten. Om hiervoor in aanmerking te komen, mag het totale netto-inkomen bepaalde grensbedragen niet overschrijden. Wanneer   het   inkomen   die   grens   overschrijdt, wordt  er  een afbouwregel toegepast. De overblijvende  belasting mag niet meer bedragen dan het inkomen dat  de  bovengrens overschrijdt. Dat   principe wordt in de praktijk niet altijd toegepast. Lees meer
 
 

Onterecht uitbetaalde uitkeringen: gegevens bijhouden

 
19/07/2016 - Volgens de cijfers van de RVA zouden er momenteel voor een totaalbedrag van 291 miljoen euro aan onterecht betaalde uitkeringen circuleren. Het gaat daarbij niet alleen over werkloosheidsuitkeringen, maar ook andere. Zij zijn nu het voorwerp van een preventief beleid van de RVA om onterechte uitkeringen te weren, alsook van een repressief beleid van Justitie om ze terug te vorderen, als zij onterecht werden betaald. In februari 2015 al vroeg ik aan de staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude naar de terugvordering van uitkeringen bij Syriëstrijders. Volgens de RVA zou er toen bij 35 van de 70 Antwerpse Syriëstrijders sprake zijn van onterecht uitbetaalde uitkeringen. Toen werd gezegd dat de terugvordering grotendeels via de FOD Financiën verliep. Ik stelde hierover nog enkele vragen aan de minister van Financiën. Lees meer
 
 
Uitkeringen moeten boven de armoedegrens

Uitkeringen moeten boven de armoedegrens

 
27/04/2016 - Eén op vijf Belgische kinderen onder achttien jaar leeft in armoede. In Antwerpen zijn de cijfers nog slechter en wordt  zelfs 1 op 4 kinderen groot in armoede. Met deze droevige statistiek scoren we slechter dan tien jaar geleden, toen het cijfer op 16 % lag. Terwijl tewerkstelling de kansen vergroot om de (inkomens)positie in de samenleving te versterken, is dat voor veel mensen helaas geen optie. Het leven kent vele tegenslagen. Ziekte, zonder werk vallen, daar kies je niet bewust voor. Ik lanceer daarom een voorstel om de Belgische uitkeringen boven de Europese armoededrempel te tillen. Lees meer
 
 

Minimumuitkeringen optrekken tot aan de Europese armoedegrens

 
15/02/2016 - In het regeerakkoord werd het engagement aangegaan om geleidelijk aan de minimumuitkeringen voor sociale zekerheid en sociale bijstand op te trekken tot aan de Europese armoedegrens. Daaronder vallen ook de uitkeringen voor ziekte en invaliditeit. De huidige bedragen voor uitkeringen bij ziekte en invaliditeit staan nog niet voor iedereen, in elke situatie, op het niveau van die Europese armoededrempel. Ik stelde hierover een vraag aan de minister. Lees meer
 
 
Subscribe to RSS - uitkeringen

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.