Vluchtelingencrisis

Vruchtbare OVSE in Minsk

Vruchtbare OVSE in Minsk

 
Vorige week was ik met de Belgische delegatie in Minsk voor de jaarlijkse zomerzitting van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Die organisatie wil de samenwerking tussen 57 lidstaten (uit Azië, Europa en Noord-Amerika) op militair, economisch en humanitair vlak bevorderen. We hebben het er over verschillende onderwerpen gehad. Toch ben ik erin geslaagd twee onderwerpen onder de aandacht te brengen: het niet opnieuw invoeren van de doodstraf en solidair omgaan met vluchtelingenstromen. Lees meer
 
 

Geen toeloop na ontruiming vluchtelingenkamp Calais

 
18/11/2016 - Het vluchtelingenkamp van Calais in Noord-Frankrijk werd intussen ontruimd. Ik vroeg de staatssecretaris welke effecten deze ontruiming had op ons land. Lees meer
 
 
119 asielzoekers hervestigd, nog 3.693 te gaan

119 asielzoekers hervestigd, nog 3.693 te gaan

 
22/09/2016 -Het Europees spreidingsplan voor vluchtelingen viert vandaag zijn eerste verjaardag. Over een periode van twee jaar tijd moeten 25 Europese lidstaten in totaal 160.000 vluchtelingen overnemen uit ‘frontstaten’ Italië, Griekenland en - sinds kort - ook Turkije.Van de 98.255 toegewezen plaatsen werden er nog geen 5.000 ingevuld. Voor België staat de teller op 119. Griekenland en Italië zijn aan het verdrinken. Maar het is nog niet te laat.Voor België staat de teller op 29 mensen uit Italië en 90 uit Griekenland, waarmee ons land in het peloton meefietst. Er werd al plaats gecreëerd voor 230 mensen. 300 vluchtelingen per maand opvangen is realistisch. Eind vorig jaar klopten elke dag vijfhonderd mensen aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Die asielcrisis is voorbij, dus mits een goede organisatie, mag het geen probleem zijn om aan de verplichtingen van het spreidingsplan te voldoen. Ik wil aan de alarmbel trekken, maar het is zeker nog niet te laat. De kinderziektes zijn nu van de baan. Eens het verdeelsysteem op gang komt, kan het snel gaan. Maar we moeten de schade van het voorbije jaar wel inhalen, of de boel ontploft. Lees het artikel op De Standaard Online.   Lees meer
 
 
Voorzichtigheid en realisme gevraagd bij afbouw opvangplaatsen

Voorzichtigheid en realisme gevraagd bij afbouw opvangplaatsen

 
30/05/2016 - Momenteel zien we in ons land een verminderde instroom van asielzoekers. Het is logisch dat men het aantal opvangplaatsen dan gaat afbouwen. Ik heb tijdens de plenaire zitting in de Kamer daarbij drie mogelijke problemen aangekaart. Lees meer
 
 

Hervestiging moet vooral op spoor blijven

 
19/05/2016 - In het kader van het Europees asielbeleid werd een afspraak voor de resettlement, hervestiging, van vluchtelingen gemaakt. In 2015 en 2016 zouden 550 plaatsen ingevuld worden voor ons land. In 2015 werden uiteindelijk 250 plaatsen niet ingevuld. In de commissie Binnenlandse Zaken vroeg ik de staatssecretaris naar een stand van zaken in de herhuisvesting van vluchtelingen Lees meer
 
 
Bijsturing preopvang en preregistratie noodzakelijk

Bijsturing preopvang en preregistratie noodzakelijk

 
23/04/2016 - De preopvang werd in september 2015 in het leven geroepen om de hoge instroom aan asielzoekers de baas te kunnen en de wachtende mensen een dak boven het hoofd te bieden. In de commissie Binnenlandse zaken vroeg ik de staatssecretaris of de preopvang in zijn huidige vorm vandaag nog nodig is, aangezien het aantal asielaanvragen in dalende lijn is. Lees meer
 
 
Totaalaanpak voor een gecontroleerd en rechtvaardig vluchtelingenbeleid

Totaalaanpak voor een gecontroleerd en rechtvaardig vluchtelingenbeleid

 
18/03/2016 - De Europese staatshoofden en regeringsleiders zaten gisteren en vandaag samen over de precieze invulling van het migratieakkoord met Turkije. Voor Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) en mezelf is het cruciaal dat we een stevige grip krijgen op de vluchtelingenstroom, door bij het binnenkomen in Europa zo snel mogelijk een onderscheid te maken tussen (oorlogs)vluchtelingen, die onze bescherming nodig hebben, en irreguliere migranten, die we terug naar Turkije moeten kunnen sturen. Dat is essentieel om het business model van de smokkelaars droog te leggen  en te vermijden dat mensen nog langer in gammele bootjes stappen. Lees meer
 
 
Vluchtelingendeal met Turkije verder uit te klaren

Vluchtelingendeal met Turkije verder uit te klaren

 
10/03/2016 - Er zit veel in het pre-akkoord waar wij als CD&V altijd voor gepleit. Een gezamenlijke aanpak, steun voor vluchtelingen in Turkije, het terugsturen van economische migranten aan de buitengrenzen of de aanpak van mensenhandel. Maar het knelpunt blijft voor ons dat men mensen die asiel aanvragen in Griekenland, toch en masse zou kunnen terugsturen naar Turkije. Dat land voldoet voor ons niet aan het criterium van een veilig land dat de grondrechten garandeert. Dus het land moet eerst een bocht maken op het vlak van de mensenrechten. Ik wil de recente schending van de persvrijheid niet koppelen aan de vluchtelingendeal, maar het voorspelt niet veel goeds. Het enige lichtpunt: als je gaat spreken over een toetreding tot de EU, kan je dat duidelijk veroordelen. Lees mijn reactie in De Standaard vandaag. Lees meer
 
 

Vijf na twaalf voor harmonisering Europees asielbeleid

 
6/03/2015 - Morgen vindt de Europese top van staatshoofden en regeringsleiders plaats. Op de agenda staat de aanpak van  de vluchtelingencrisis. Door de steeds groter wordende druk op de Europese Unie, staan alle ogen op Brussel gericht. “Het is vijf na twaalf om de gemeenschappelijke strategie en uitvoering van deze crisis in een definitieve plooi te leggen.”, zegt CD&V-Kamerlid en asielexperte Nahima Lanjri. Ze lanceert enkele indrukwekkende cijfers, die de verschillen tussen de 28 Europese lidstaten pijnlijk goed blootleggen. Lees meer
 
 

Spreidingsplan goed plan, maar rekening houden met gemeenten en gezinnen

 
3/03/2016 - Vanaf 1 mei zou het spreidingsplan van asielzoekers over de gemeenten in werking treden. In de commissie binnenlandse zaken vroeg ik aan de staatssecretaris  of men hierbij rekening heeft gehouden met de vrijwillige inspanningen die de gemeenten reeds hebben genomen. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Vluchtelingencrisis

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.