Volksgezondheid

Jeugd wijzen op gevaren van lachgas

Jeugd wijzen op gevaren van lachgas

 
16/02/2017 - Regelmatig krijg ik het signaal van mensen dat er, vooral in de buurt van scholen, lege (slagroom)capsules van lachgas terug te vinden zijn op straat. Jongeren laten de inhoud leeglopen in een ballon, en inhaleren deze dan omdat het een euforische roes en hallucinaties uitlokt. Het is zeker niet onschadelijk. Een navraag bij experten leert dat dit vooral kadert in experimenteergedrag bij jongeren, en dat het dus vooral een zaak is om jeugdwerkers, ouders, leerkrachten en winkeliers te informeren over de gevaren van lachgas. Ik stelde hierover een vraag aan de minister van Volksgezondheid. Lees meer
 
 
Moet patiënt betalen als hij niet vervoerd werd?

Moet patiënt betalen als hij niet vervoerd werd?

 
6/02/2017 - Ambulancediensten rekenen regelmatig facturen door aan patiënten, zonder de patiënten  ooit te hebben vervoerd. In het vakjargon noemt men dit  ‘nutteloze ritten’. Deze praktijken zijn onwettig  en dus strafbaar. Ik vroeg in de commissie aan de minister wat zij zal ondernemen om deze problematiek aan te pakken.  Lees meer
 
 
Mediprima: eerst evalueren en dan uitbreiden

Mediprima: eerst evalueren en dan uitbreiden

 
23/01/2016 - De minister van maatschappelijke integratie heeft tijdens de bespreking van zijn beleidsnota aangegeven, dat hij het project van Mediaprima verder wil uitrollen. MediPrima is een computersysteem. Het centraliseert beslissingen van het OCMW tot tussenkomst in de medische kosten. Lees meer
 
 
Callcenter DG Personen met een handicap moet beter bereikbaar zijn

Callcenter DG Personen met een handicap moet beter bereikbaar zijn

 
16/11/2016 -  Het callcenter bij de directie-generaal Personen met een Handicap, dat mensen met een handicap bijstaat met vragen over hun rechten, aanvragen en dossiers, kent geregeld problemen van bereikbaarheid. Het was bij de oprichting van dat callcenter de bedoeling om de drempel voor personen met een handicap zo laag mogelijk te houden. Door dat succes zag men in 2011 dat slechts 34 % van alle binnengekomen oproepen behandeld kon worden. Uit het jaarverslag van 2014 blijkt dat de problemen toen reeds grotendeels opgelost waren. Van de 340 779 oproepen dat jaar werd maar liefst 80 % binnen de 30 seconden beantwoord. Ondertussen blijken er echter geregeld klachten te zijn van mensen die het moeilijk hebben om het callcenter te bereiken. Op het moment dat ik de vraag heb ingediend in september stelde ik zelf ook vast dat op de website van DG HAN het volgende bericht stond: "Momenteel zijn we helaas minder goed bereikbaar. Onze excuses hiervoor." Ik stelde de staatssecretaris hierover een vraag in commissie. Lees meer
 
 

Gebruik elektronisch patiëntendossier verloopt nog niet zoals gepland

 
03/11/2016 - Het delen van elektronisch bewaarde gezondheidsgegevens is bij wet geregeld. Als een patiënt toelating geeft tot het delen van zijn of haar gezondheidsgegevens, dan geldt deze toestemming voor heel België. In de praktijk verloopt dit echter nog niet helemaal zoals gepland. Spoeddiensten geven aan dat ze niet altijd toegang hebben en rekenen op de patiënt zelf om belangrijke medische informatie mee te delen. Ik stelde hierover een vraag aan de minister van Volksgezondheid. Lees meer
 
 
Vroeg inzetten op re-integratie langdurig zieken

Vroeg inzetten op re-integratie langdurig zieken

 
25/08/2016 - Vrouwen in ons land zijn meer langdurig ziek dan hun mannelijke collega’s.  Dat blijkt uit de cijfers die ik bij de minister heb opgevraagd. 1 op 10 van de werkende vrouwen is momenteel langdurig ziek. In 2015 waren 45% van de mannen en 55% van de vrouwen langdurig ziek. Iedere langdurig zieke is er één te veel, maar tegelijk stellen we ook vast dat er ook een aantal elementen bestaan die die de cijfers kunnen nuanceren. Mensen werken langer en hoe ouder iemand wordt, hoe meer kans op ziekte. Daarom willen we vroeg inzetten op het re-integreren van werknemers die met ziekte zijn uitgevallen. Lees meer
 
 

Geïndividualiseerd traject moet vooral leiden naar job

 
06/07/2016 - Vandaag kunnen mensen zonder enig sociaal vangnet terecht bij het OCMW voor een leefloon en/of begeleiding. Binnenkort krijgen de OCMW's een extra middel om deze mensen sneller en makkelijker te begeleiden naar een nieuwe plek in onze maatschappij. De Commissie Volksgezondheid keurde afgelopen week namelijk een ontwerp goed dat een voorwaarde zal koppelen aan het krijgen van een leefloon: het GPMI, het geïndividualiseerd traject maatschappelijke integratie. Talent mag niet onbenut blijven. Lees meer
 
 
Tijd voor actie op het vlak van armoedebestrijding

Tijd voor actie op het vlak van armoedebestrijding

 
02/06/2016 - In de commissie Volksgezondheid stelde ik de Staatssecretaris voor armoedebestrijding enkele vragen naar haar verdere plannen. Ik dring er op aan om werk te maken van concrete acties. De tijd van onderzoeken van wat we al weten moet nu voorbij zijn. Lees meer
 
 

Ziekenvervoer: tariefzekerheid gevraagd voor ritten zonder vervoer

 
27/04/2016 - Ambulancediensten moeten geregeld uitrukken naar patiënten die ze niet moeten vervoeren.  Meestal gaat dit om patiënten die ter plaatse kunnen worden verzorgd.  Sommige ambulancediensten  rekenen niets aan de patiënten, terwijl anderen hoge bedragen aanrekenen. Ik heb in 2014 een wetsvoorstel  ingediend die een vaste vergoeding voorziet per gepresteerde rit zonder vervoer. Lees meer
 
 

Reactie in De Morgen: Beloofd armoedeplan laat op zich wachten

 
22/02/2016- Waar blijft het beloofde plan tegen armoede? Ik heb in de commissie Volksgezondheid hierover al enkele vragen gesteld aan de staatssecretaris voor armoedebestrijding. Het wordt tijd dat de staatssecretaris zich achter het plan zet. Ik begrijp dat er overleg nodig is, maar we wachten nu al meer dan een half jaar op dit plan. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Volksgezondheid

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.