Volksgezondheid

Werk maken van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

 
19/02/2016 - Er zijn helaas heel wat mensen die, bijvoorbeeld na een ernstige ziekte op jonge leeftijd, nooit nog de mogelijkheid hebben om voltijds aan de slag te gaan. Als zij deeltijds gaan werken, worden zij vandaag niet gecompenseerd voor het feit dat zij niet voltijds kunnen werken. Dat hypothekeert de toekomst van die mensen, en dit druist in tegen het rechtvaardigheidsgevoel. In het regeerakkoord hebben wij afgesproken dat de regering de mogelijkheid van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zou onderzoeken. In de commissie sociale zaken heb ik daarover enkele vragen gesteld aan de Minister van Sociale Zaken. Lees meer
 
 
Hoe ver staat het met het plan voor armoedebestrijding?

Hoe ver staat het met het plan voor armoedebestrijding?

 
08/02/2016 - Mijn resolutie over armoedebestrijding werd aangenomen in het parlement. Ik heb staatssecretaris Elke Sleurs geinterpelleerd over het nieuwe federale actieplan voor armoedebestrijding.  Lees meer
 
 

Ziekenhuiskosten rijzen de pan uit

 
04/02/2016 - Er lijkt geen bovengrens meer te zijn voor de ereloonsupplementen voor eenpersoonskamers in ziekenhuizen. De ziekenhuisbarometer van de Christelijke Mutualiteit bracht dit aan het licht. Ik heb deze problematiek aangekaart bij de minister.   Lees meer
 
 
Belangrijk zoveel mogelijk mensen te activeren

Belangrijk zoveel mogelijk mensen te activeren

 
29/01/2016 -Een diploma is essentieel om een job te vinden op de arbeidsmarkt. Het is dan ook logisch en bewonderswaardig dat mensen die geen werk of diploma hebben, een opleiding proberen volgen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Echter, in verschillende media werd melding gemaakt dat OCMW-raden en RVA mensen verplichten een opleiding stop te zetten om aan de slag te gaan, willen zij hun werkloosheidsuitkering of leefloon niet verliezen. Ik heb de ministers van Werk en Maatschappelijke integratie dan ook aangesproken op deze praktijken. Lees meer
 
 

OCMW's blijvend betrekken in beleid van sociale activering

 
29/01/2016 - Op dit moment worden reeds sommige mensen die van het OCMW een leefloon ontvangen, geactiveerd via geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie (GPMI). Het GPMI is een contract tussen OCMW en de trekker van een leefloon waarin allerlei afspraken worden vastgelegd, zoals  bv. volgen van een opleiding, programma’s om van een verslaving af te raken, enz. In de commissie Volksgezondheid heb ik de minister gevraagd om de OCMW’s te blijven betrekken in een beleid van sociale activering; waarbij we volop streven naar het heractiveren en waardevol en kwaliteitsvol werk voor iedereen. Uitgangsdoel moet uiteindelijk zijn dat mensen geleid worden naar een traject buiten het leefloon, met gemeenschapsdienst als mogelijke bijdrage aan die opstap naar werk en maatschappelijke integratie. Lees meer
 
 

Vlaamse ZZI als basis om medische versnippering aan te pakken

 
18/12/2015 - Met betrekking tot de beleidsnota personen met een handicap stel ik met tevredenheid vast dat de staatssecretaris verder wil inzetten op tewerkstelling van personen met een handicap, ook bij de overheid. Helaas zijn we nog steeds ver van het vooropgestelde percentage van 3% af. Daarnaast ging de staatssecretaris in op mijn vraag om het ZZI (Zorgzwaarte instrument) als basis te gebruiken om medische versnippering verder aan te pakken. Lees meer
 
 
Tandhygiëne bij kinderen in armoede onder de aandacht

Tandhygiëne bij kinderen in armoede onder de aandacht

 
29/10/2015 - Er bestaat een groot verschil tussen de tandhygiëne van kinderen uit gegoede en minder gegoede gezinnen. Ik stelde hierover een vraag in commissie aan de Minister van Volksgezondheid. Lees meer
 
 
Volledige inwerkingtreding sociale derde betaler uiterlijk op 1 oktober 2015

Volledige inwerkingtreding sociale derde betaler uiterlijk op 1 oktober 2015

 
08/07/2015 - Sinds 1 juli zijn de huisartsen wettelijk verplicht de derdebetalersregeling toe te passen op raadplegingen voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming. Omwille van verbeteringen aan sommige softwarepakketten geldt een tolerantieperiode tot 1 oktober voor de artsen. Lees meer
 
 
Gezondheidskloof blijft bestaan

Gezondheidskloof blijft bestaan

 
01/04/2015 - Laagopgeleide personen vinden het nog steeds moeilijk om beroep te doen op de gezondheidszorg. Dit blijkt uit een recente enquête van het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid. Vooral de drempel naar een specialist blijkt extra hoog te zijn voor laagopgeleiden. Lees meer
 
 

Andere therapieën moeten ook kansen krijgen

 
26/11/2014 - In de Commissie Volksgezondheid vroeg ik de minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, ook aandacht te besteden aan andere therapieën in de behandeling van CVS, dan deze die momenteel erkend worden door het RIZIV. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Volksgezondheid

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.