Volksgezondheid

Ik steun 'Drive Against Malaria'

 
“Drive Against Malaria” of DAM werd in 1998 opgericht door de Engelsman David Robertson. Zijn wereldwijde acties tegen malaria dateren reeds van 1988. Lees meer
 
 

Verhoging vakantiegeld voor invaliden

 
Vandaag wordt door de Christelijke Mutualiteiten (CM) op het Vakantiesalon aandacht gevraagd voor de verhoging van het vakantiegeld voor chronisch zieken. Lees meer
 
 

Gezondheidszorg moet voor iedereen betaalbaar zijn

 
Ik ben er van overtuigd dat een gelijke toegang tot gezondheidszorg een basisrecht is. Maar door de soms hoog oplopende facturen komt dit recht steeds meer in het gedrang voor een groot aantal mensen. Vooral diegenen met een laag loon of een beperkte uitkering en heel wat chronisch zieken komen in moeilijkheden. Het voorschieten van de kosten voor de eerstelijnszorg blijkt dan zo'n hoge drempel dat bepaalde behandelingen worden uit- of zelfs afgesteld waardoor grotere en soms blijvende gezondheidsschade dreigt. En uiteindelijk zowel voor de patiënt als de overheid de kosten verder oplopen. Het systeem van de sociale derde betaler biedt een uitweg uit deze vicieuze cirkel. Lees meer
 
 

Zij Blij dag

 
Op moederdag heeft Vrouw en Maatschappij (V&M) een zij blij - dag gehouden waar de lokale afdelingen aan konden deelnemen. Met de afdeling van Hoboken hebben wij met balonnen, pins en flyers de plaatselijke markt oranje gaan kleuren en onze standpunten gaan verdedigen. Lees meer
 
 

Resolutie over het geneesmiddelengebruik in rusthuizen

 
Deze week is in het parlement een resolutie voor een rationeler geneesmiddelengebruik in rusthuizen aangenomen. Lees meer
 
 

Kanker is al erg genoeg

 
"Ik wil een lans breken voor een samenleving waar niemand uit de boot valt, waar we het opnemen voor elkaar, ook voor kankerpatiënten." Lees meer
 
 

Goed nieuws voor mensen met een uitkering

 
Op 7 april werd het IPA voor 2011-2012 goedgekeurd in het parlement. Ik heb samen met Stefaan Vercamer hard aan de kar getrokken voor de verhoging van de sociale uitkeringen en ik ben dan ook tevreden dat in september een tweede grote schijf van het akkoord is uitgevoerd. Lees meer
 
 

kanker maakt arm: borstkanker

 
Één op negen vrouwen krijgt in de loop van haar leven te maken met borstkanker. Bij de behandeling opteert men vaak om een borst te amputeren om erger te voorkomen. Een drastische maatregel maar wel één dat ook al vele mensenlevens heeft gered. De terugbetaling van deze reconstructie laat echter soms te wensen over. Lees meer
 
 

Meer oog voor mensen met een handicap

 
Één op tien Belgen heeft een handicap. Een aantal dat waarschijnlijk nog gaat stijgen in de toekomst. Deze doelgroep ondervindt echter, ondanks vele beleidsmaatregelen, nog steeds moeilijkheden bij hun dagelijks functioneren. Ik heb samen met collega's van andere fracties een resolutie ingediend om de regering aan te manen om ook in de toekomst oog te hebben voor de verzuchtingen van deze steeds groter wordende groep. Lees meer
 
 

Nieuw beschermingsstatuut voor wilsonbekwame personen

 
Geen kluwen aan beschermingsmaatregelen voor mensen met een mentale handicap of dementie, maar een éénvoudiger, transparanter en patiëntvriendelijker systeem.  Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Volksgezondheid

Contact

E-mail: Nahima.lanjri@dekamer.be

Telefoonnummer: 02/ 549 89 45

Adres:

Paleis der Natie

Leuvenseweg 21

1000 Brussel

Twitter

Het rapport van Nahima


De Standaard looft consequentie en doorzettingsvermogen

Volg mij ook via

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.